نکات بازاری پست الکترونیک # 1 - چگونگی رنگ های راست می تواند باعث افزایش جذ ت ایمیل شود

درخواست حذف این مطلب

این یک ماندرا است که چرخ های بازاری را در سراسر جهان تبدیل می کند. به طور متوسط یک فرد 0.05 ثانیه طول می کشد تا تصورات و محصول را به بازار عرضه کند، باید به این دوره زمان نیاز داشته باشد. بازاریابان ایمیل تمایل دارند با خط موضوع و پیش هدر متن را امتحان کنند تا نرخ باز شدن را بالا ببرند، اما یک بار که مشترک ایمیل را باز می کنند، آنچه که آنها بعدا بر روی طراحی انجام می دهند، به شدت متکی هستند.

ادامه مطلب