مرکز جراحی پلاستیک و زیبایی

درخواست حذف این مطلب

مرکز جراحی پلاستیک و زیبایی

جراحی پلاستیک شاخه ای از جراحی عمومی است که به رفع مشکلات اختلالی بدن می پردازد. تفاوت جراحی پلاستیک با جراحی زیبایی در این است که جراحی زیبایی فقط به هدف زیبا ساختن قسمتی از بدن مانند جراحی زیبایی بینی که معمولا برای کوتاه بینی انجام می شود اما دایره جراحی پلاستیک بسیار فراتر از جراحی زیبایی رفته و هدف آن رفع مشکلات اختلالی بدن در کنار جراحی زیبایی می باشد. به عنوان مثال اپر بینی یک نفر در یک تصادف ش ته باشد و مشکل تنفسی در کنار بد شکل شدن آن به وجود آمده باشد، جراح بینی با کمک جراحی پلاستیک به رفع مشکل تنفسی در کنار زیبا دوباره بینی می پردازد. در طول جراحی بینی، جراح یک برش ایجاد می کند تا به استخوان بینی دسترسی پیدا کند .

ادامه مطلب